HURGHADA.SK - Dovolenkový bedeker o Egypte, destinácii Hurghada!

Ďalšie destinácie: Ain Soukhna | El Gouna | Makadi Bay | Safaga | Marsa Alam || Sharm El Sheikh | Alexandria | Káhira

Sharmelsheikh.sk - Dovolenkový bedeker o Egypte, destinácii Sharm El Sheikh!

Rhodos.sk - Dovolenkový bedeker o Grécku, destinácii Rhodos!

Mallorca.sk - Dovolenkový bedeker o Španielsku, destinácii Mallorca!

Cyprus

Jordánsko / Jordansko / Hashemite Kingdom of Jordan / Jordan / Al Urdun

Sýria / Syria / Syrian Arab Republic / Suriyah

Vaša reklama u nás!

FreeJob.sk - Práca v zahraničí!

Hurghada - Egypt - First Minute Dovolenka 2024!

Hurghada (Egypt) - Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zriadilo Stredisko MZV SR pre pomoc a služby občanom, ktoré občanom a inštitúciám poskytuje informácie prvého kontaktu a základné informácie o podmienkach cestovania do zahraničia.

Stredisko vám poskytne informácie

 • o podmienkach cestovania do zahraničia a informácie konzulárneho charakteru
 • o aktuálnych cestovných obmedzeniach
 • o kontaktoch na najbližší zastupiteľský úrad či konzulárneho pracovníka a v prípade núdze kontaktuje vašich príbuzných na Slovensku
 • ako postupovať v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí
 • o spôsobe overovania verejných listín pre použitie v zahraničí a zahraničných verejných listín pre použitie na Slovensku. Ministerstvo zahraničných

Stredisko MZV SR pre pomoc a služby občanom
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Tel.: +421 2 5978 5978, Fax: +421 2 5978 4499
E-mail: info@mzv.sk,
www.mzv.sk

Informácie o podmienkach cestovania do zahraničia, aktuálnom vývoji situácie v rizikových oblastiach a upozornenia týkajúce sa cestovania do týchto oblastí uverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.mzv.sk v časti Konzulárne informácie a Aktuálne cestovné upozornenia.

Odporúčania pri cestách do zahraničia

Každú cestu do zahraničia je potrebné dôkladne naplánovať.
Pred cestou nezabudnite najmä na nasledovné:

 • zabezpečte si vhodné cestovné poistenie
 • v dostatočnom predstihu si skontrolujte platnosť a neporušenosť cestovného dokladu
 • preverte si podmienky vstupu a vízových povinností do každej z krajín pripravovanej cesty
 • zoberte si so sebou kontaktné údaje na slovenské zastupiteľské úrady na trase vašej cesty, ktoré sú uverejnené na webovej stránke www.mzv.sk

Užitočné rady

 • Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
 • Vyhotovte si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu.
 • Majte so sebou dve aktuálne fotografi e pasového formátu.
 • Pri cestách za netradičnými športovými aktivitami alebo dobrodružstvom si nezabudnite preveriť, či vaše cestovné poistenie skutočne pokrýva všetky poistné udalosti súvisiace s cestou.
 • Vložte si do vášho mobilného telefónu pod skratkou ICE (In case of emergency) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti zavolať (dopravná nehoda, prírodná katastrofa a pod.).

Konzulárna pomoc krajín Európskej únie

Ak sa v krajine vášho pobytu nenachádza slovenský zastupiteľský úrad, generálny konzulát alebo honorárny konzulát, pomoc vám poskytne zastupiteľský úrad ktorejkoľvek inej členskej krajiny Európskej únie, ktorý má v danej krajine sídlo.

Čo môže náš zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát pre vás v zahraničí urobiť:

 • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR po predložení potvrdenia z polície
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy
 • kontaktovať občanov Slovenska nachádzajúcich sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a podať o nich správy príbuzným
 • na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať v podobných situáciách
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava)
 • v prípade straty finančných prostriedkov poskytne informácie o možnostiach ich zabezpečenia zo SR
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní, osvedčí pravosť, kópii, listín, podpisov, pečiatok
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí vám môžu poslať peniaze, alebo poradiť, ako peniaze poslať
 • odporučiť miestnych advokátov, lekárov alebo tlmočníkov.

Čo nemôže pre vás náš zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát v zahraničí urobiť:

 • poskytovať advokátske služby, dosiahnuť prepustenie z väzenia, zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní
 • zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici či vo väzení ako s miestnymi občanmi
 • zaplatiť účty za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo iné účty
 • poskytovať služby cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk, motoristických a iných špecializovaných organizácií
 • zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.

Prajeme Vám šťastný a bezpečný pobyt v zahraničí!

* Informácie sme prebrali zo stránky: https://www.mzv.sk/sk/sluzby_obcanom/stredisko_pre_pomoc_obcanom

Mohlo by Vás ešte zaujímať:

cestovne poistenie

Naše ďalšie projekty / bedekre: Cyprus.sk | Jordansko.sk | Mallorca.sk | Malorka.sk | Rhodos.sk | Sharmelsheikh.sk | Syria.sk

Odporúčame: Neplodnost.sk | Impotencia.sk | FreeJob.sk | Ebooks.sk | Tu môže byť váš spätný odkaz

hurghada, hurgada, egypt, dovolenka, potápanie, výlety, more, safari, giftun

Prvá ceritikovaná e-lekáreň na Slovensku

Copyright © 2000 - 2024, Hurghada.sk * All rights reserved * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Booking.com