HURGHADA.SK - Dovolenkový bedeker o Egypte, destinácii Hurghada!

Ďalšie destinácie: Ain Soukhna | El Gouna | Makadi Bay | Safaga | Marsa Alam || Sharm El Sheikh | Alexandria | Káhira

Sharmelsheikh.sk - Dovolenkový bedeker o Egypte, destinácii Sharm El Sheikh!

Rhodos.sk - Dovolenkový bedeker o Grécku, destinácii Rhodos!

Mallorca.sk - Dovolenkový bedeker o Španielsku, destinácii Mallorca!

Cyprus

Jordánsko / Jordansko / Hashemite Kingdom of Jordan / Jordan / Al Urdun

Sýria / Syria / Syrian Arab Republic / Suriyah

Vaša reklama u nás!

FreeJob.sk - Práca v zahraničí!

Hurghada - First Minute Dovolenka 2019!

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Odmietnutie nástupu do lietadla? Dlhé meškanie? Zrušenie letu?

Aerolínie sú zo zákona povinné informovať vás o

VAŠICH PRÁVACH A O TOM, KDE SA MÔŽETE SŤAŽOVAŤ

Odmietnutie nástupu do lietadla
Máte nárok na vyplatenie kompenzácie vo výške od 125 do 600 EUR v závislosti od preletenej vzdialenosti a dĺžky meškania pri presmerovaní letu.

Dlhé meškanie
Ak bude meškanie dlhšie než päť hodín, môžete požiadať o vrátanie peňazí za letenku, ale len v prípade, že sa rozhodnete neodletieť.

Zrušenie letu
Máte nárok na finančnú kompenzáciu okrem prípadov, keď vás letecká spoločnosť informuje o zrušení letu 14 dní pred odletom, keď bude čas odletu zmenený na čas blízky pôvodnému, alebo ak aerolínie dokážu, že zrušenie letu zapríčinili mimoriadne okolnosti.

Pomoc aerolínií
V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania máte podľa okolností nárok na poskytnutie pomoci (občerstvenie, komunikačné služby a podľa potreby nocľah). V prípade odmietnutia nástupu do lietadla alebo zrušenia letu si môžete vybrať, či budete pokračovať v lete alebo vám aerolínie vrátia peniaze za letenku.

Znížená pohyblivosť
Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou sú chránené pred diskrimináciou a od 26. júla 2008 sa môžu spoľahnúť, že im (za určitých podmienok) na všetkých letiskách EU bude poskytnutá náležitá pomoc.

Totožnosť aerolínií
Musíte v predstihu dostať informácie o tom, ktoré aerolínie prevádzkujú váš let. Činnosť aerolínií, ktoré boli vyhodnotené ako nebezpečné, je v Európskej únii zakázaná aíebo obmedzená. Zoznam týchto aerolínií nájdete na nasledujúcej adrese: http://air-ban.europa.eu

Zodpovednosť
Aerolínie môžu niesť zodpovednosť za škody spôsobené meškaním (do výšky ± 4 800 EUR), za poškodenie a stratu batožiny (do výšky ± 1 200 EUR) a za zranenie alebo smrť pri nehode. Aerolínie však nebudú niesť zodpovednosť v prípade, že prijali všetky rozumné opatrenia, aby predišli vzniku škôd alebo prijatie takýchto opatrení nebolo možné.

Organizované dovolenky
Poskytovatelia výletných služieb musia v súlade so zmluvnými záväzkami poskytovať presné informácie o rezervovaných dovolenkách a chrániť cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti organizátora.
Ďalšie informácie a zoznam orgánov jednotlivých štátov zodpovedných za presadzovanie uvedených práv nájdete na adrese http://apr.europa.eu

Potrebujete viac informácií?
Zavolajte na bezplatné telefónne číslo* z celej EU počas úradných hodín (v pracovných dňoch od 9.00 do 18.30 hod. SEČ).

0080067891011

* Niektorí prevádzkovatelia mobilných sietí neumožňujú prístup k číslam začínajúcim 00800 alebo si za takéto hovory účtujú poplatky. V niektorých prípadoch môžu byť tieto hovory spoplatnené pri volaní z verejných automatov alebo hotelových telefónov.

Z územia mimo EU volajte (za štandardné sadzby):

(32-2) 299 96 96

http://apr.europa.eu
http://air-ban.europa.eu

Tento materiál je určený len na informačné účely. V sporných prípadoch sa akékoľvek právne nároky alebo žaloby musia zakladať výlučne na príslušných právnych textoch. Tieto texty sú k dispozícii v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vydala: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu, BE-1049 Brusel.

Mohlo by Vás ešte zaujímať:

Naše ďalšie projekty / bedekre: Cyprus.sk | Jordansko.sk | Mallorca.sk | Malorka.sk | Rhodos.sk | Sharmelsheikh.sk | Syria.sk

Odporúčame: Neplodnost.sk | Impotencia.sk | FreeJob.sk | Ebooks.sk | Tu môže byť váš spätný odkaz

hurghada, hurgada, egypt, dovolenka, potápanie, výlety, more, safari, giftun

Copyright © 2000 - 2019, Hurghada.sk * All rights reserved * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Booking.com